Lidmaatschap aanvragen

Lid worden ? Dat kan door onderstaand inschrijfformulier in te vullen.

Vragen over het lidmaatschap ?
Stuur dan een mailtje met je vraag naar info@espelopers.nl

Het lidmaatschap gaat in zodra de inschrijving en de betaling van de contributie zijn ontvangen. De looptijd van het lidmaatschap bedraagt telkens 12 maanden en wordt telkens met 12 maanden verlengd bij niet (tijdig) opzeggen. Het lidmaatschap gaat jaarlijks in op 1 april en eindigt op 31 maart het jaar daarop volgend.

Wijzigingen ten aanzien van het lidmaatschap (persoonlijke gegevens, adresgegevens ect.) dienen schriftelijk direct te worden doorgegeven ten behoeve van de ledenadministratie.In geval van langdurige afwezigheid (bijvoorbeeld bij blessures of ziektes) dient contact opgenomen te worden met één van de bestuursleden.

Contributie

De hoogte van de contributie  is vastgesteld op € 135,00 per jaar. Van dit bedrag wordt € 15,00 gedoneerd aan de stichting Landschap Overijssel.

De contributie dient door ieder lid tijdig te worden overgemaakt op  bankrekening  NL19SNSB0706267389 van Loopgroep Espelo met vermelding van naam en indien aanwezig het lidmaatschapsnummer.

Voor de betaling van de contributie kunnen de leden kiezen uit twee mogelijkheden.

Optie 1 : Eenmalige betaling van het volledige bedrag. In dit geval dient het gehele bedrag te zijn overgemaakt voor aanvang van het nieuwe contributiejaar (1 april).

Optie 2 : Betaling in twee termijnen. De helft van de contributie dient uiterlijk op 1 april van het nieuwe lidmaatschapsjaar te zijn overgemaakt. Het resterende bedrag dient uiterlijk op 1 september van het lopende lidmaatschapsjaar te zijn overgemaakt.

Middels onderstaand formulier kunt u uw lidmaatschap van de loopgroep “Espelopers” aanvragen.

Datum (verplicht)

Voornaam (verplicht)

Achternaam (verplicht)

Geslacht (verplicht)
ManVrouw

Medische indicatie

Straat en huisnummer (verplicht)

Postcode (verplicht)

Plaats (verplicht)

E-mail (verplicht)

Telefoon

Geboortedatum (verplicht)

Bericht