Lidmaatschap aanvragen (gevorderde lopers)

Lidmaatschap  |  Wil je graag meedoen met de Espelopers loopgroep (gevorderden), dan kun je je via het lidmaatschapsformulier onder aan deze pagina opgeven.

De loopgroep traint elke dinsdagavond van 19:30 tot ca. 20:45 uur met na afloop koffie of thee. Onze traininglocatie is bij RKSV EMOS aan de Doctor Zamenhoflaan 175 in Enschede.

Locatie

De trainingen zijn zeer gevarieerd, met aandacht voor loopscholing, houding en het aanleren van techniek en voldoende afwisseling door onder andere intervaltrainingen en duurlopen. De training staat onder begeleiding van de trainers Elko Levinga en Frans Koevoets.

Meer weten of vragen over het lidmaatschap ?
Stuur dan een mailtje met je vraag naar info@espelopers.nl


Het lidmaatschap gaat in zodra de inschrijving en de betaling van de contributie zijn ontvangen. De looptijd van het lidmaatschap bedraagt telkens 12 maanden en wordt telkens met 12 maanden verlengd bij niet (tijdig) opzeggen. Het lidmaatschap gaat jaarlijks in op 1 april en eindigt op 31 maart het jaar daarop volgend.

Wijzigingen ten aanzien van het lidmaatschap (persoonlijke gegevens, adresgegevens ect.) dienen schriftelijk direct te worden doorgegeven ten behoeve van de ledenadministratie.In geval van langdurige afwezigheid (bijvoorbeeld bij blessures of ziektes) dient contact opgenomen te worden met één van de bestuursleden.

Contributie : De hoogte van de contributie  is vastgesteld op € 135,00 per jaar. De contributie dient door ieder lid tijdig te worden overgemaakt op  bankrekening  NL19SNSB0706267389 t.n.v. Loopgroep Espelopers onder vermelding van je naam.

Voor de betaling van de contributie kunnen de leden kiezen uit twee mogelijkheden.

Optie 1 : Eenmalige betaling van het volledige bedrag. In dit geval dient het gehele bedrag te zijn overgemaakt voor aanvang van het nieuwe contributiejaar (1 april).

Optie 2 : Betaling in twee termijnen. De helft van de contributie dient uiterlijk op 1 april van het nieuwe lidmaatschapsjaar te zijn overgemaakt. Het resterende bedrag dient uiterlijk op 1 september van het lopende lidmaatschapsjaar te zijn overgemaakt.


Lidmaatschapsformulier Loopgroep Espelopers

  Datum (verplicht)

  Voornaam (verplicht)

  Achternaam (verplicht)

  Geslacht (verplicht)
  ManVrouw

  Medische indicatie

  Straat en huisnummer (verplicht)

  Postcode (verplicht)

  Plaats (verplicht)

  E-mail (verplicht)

  Telefoon

  Geboortedatum (verplicht)

  Bericht