Landschap Overijssel

Landschap Overijssel is een provinciale organisatie die als doel heeft om het typische natuur- en cultuurlandschap van Overijssel te beschermen.

De organisatie zet zich in voor het herstel, behoud en de ontwikkeling van natuur en landschap in Overijssel. Dit door het stimuleren, coördineren en initiëren van activiteiten die leiden tot beheer, herstel, ontwikkeling en beleving van natuur en landschap in Overijssel. Ze realiseert dat door de aankoop, het beheer en de openstelling van natuurterreinen en door landschapszorg in het landelijk gebied. Ook wordt er informatie gegeven vanuit vier natuurinformatiecentra.

logo_landschapoverijssel