Lidmaatschap beëindigen

Vragen over het lidmaastschap ?
Stuur dan een mailtje met je vraag naar info@espelopers.nl

Lidmaatschap beëindigen ?
Het lidmaatschap kan beëindigt worden door

  • Opzegging door het lid : Opzegging dient schriftelijk te geschieden uiterlijk twee maanden voor aanvang van de nieuwe lidmaatschapsperiode, derhalve uiterlijk op 31 januari van het lopende lidmaatschapsjaar.
  • Opzegging door het bestuur : Het bestuur heeft de mogelijkheid om in bijzondere gevallen het lidmaatschap van een lid te beëindigen.
  • Opheffing van de loopgroep

Restitutie

Er wordt geen restitutie verleend op afgesloten lidmaatschappen.