Lidmaatschap verlengen

Jaarlijkse verlenging

De looptijd van het lidmaatschap bedraagt telkens 12 maanden en wordt telkens met 12 maanden verlengd bij niet (tijdig) opzeggen. Het lidmaatschap gaat jaarlijks in op 1 april en eindigt op 31 maart het jaar daarop volgend.

Contributie

De hoogte van de contributie  is vastgesteld op € 135,00 per jaar.
De contributie dient door ieder lid tijdig te worden overgemaakt op  bankrekening  NL19SNSB 0706267389 t.n.v. Loopgroep Espelopers onder vermelding van je naam.

Voor de betaling van de contributie kunnen je kiezen uit twee mogelijkheden.

Optie 1 : Eenmalige betaling van het volledige bedrag. In dit geval dient het gehele bedrag te zijn overgemaakt voor aanvang van het nieuwe contributiejaar (1 april).

Optie 2 : Betaling in twee termijnen. De helft van de contributie dient uiterlijk op 1 april van het nieuwe lidmaatschapsjaar te zijn overgemaakt. Het resterende bedrag dient uiterlijk op 1 september van het lopende lidmaatschapsjaar te zijn overgemaakt.

Vragen over het lidmaastschap ?
Stuur dan een mailtje met je vraag naar info@espelopers.nl